مقالات

 چگونه مالک یک دامنه IR را تغییر دهم (فروش دامنه)؟

 نخست توجه کنید که فقط دامنه‌هایی که در سامانهٔ جدید ثبت شده‌باشند یا شناسهٔ صاحب امتیاز آنها...